LYRICS

Lời bài hát Tứ Diện Sở Ca | Website cung cấp hợp âm và lời bài hát nhanh nhất Việt Nam

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát Tứ Diện Sở Ca phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay bên dưới.

Lời bản nhạc Tứ Diện Sở Ca | Lời bài hát mới nhất tại đây.

Wǒ kāishǐ kèyì màozi yādī

Duǒbì jìngtóu

Zhōuwéi bù mǎn quán shì shàobīng

Wǒ xúnzhǎo chūkǒu

Duì wǒ de xǐ nù āilè

Yī shùnjiān quánbù shōu zài jìngtóu

Rúguǒ ài tā huì biànxíng

Nà yě huì biàn chū shāngkǒu

Yǒu jǐ cì wǒ xiǎng quànzǔ

Què bùzhī rúhé zhāngkǒu

Tāmen juédé zhèyàng de ài cáinéng zǒu dé chángjiǔ

Wǒ chángshì xíguàn

Zhè suǒwèi péibàn

Wúxiàn de xúnhuán

Suǒyǒu dōu shì jīxíng de

Xiàng wūyún bān yīnhún bú sàn

Dāng hǔnluàn chéngwéi chángtài

Yī chūxiàn biàn shì fáng’ài

Zhèyàng de fāngshì shì ài háishì shānghài

Rúguǒ zhè zhǒng ài shì méiguī

Nǐ huāxīn dōu shì hēisè

Yǐ ài wèi míng de kuīcè bù huì pèihé

Guīzé bèi ài huǐle

Nǐ pāizhào yòu shì wèihé biànzhí de nèihé

Hé bùnéng fāshēng de bèihài zhě

Wǒ yǒu shuāng chìbǎng

Wǒ què fēi bùliǎo

Yīnwèi tài duō shǎnguāng zǔdǎng

La

Oh oh

Wǒ bù kěnéng zài huítóu

La

Oh oh

Wǒ zhǐ néng yīzhí wǎng qián zǒu

Sìzhōu dōu shì shèxiàngtóu

Kuài ràng wǒ chuǎn bù shàng qì

Kǒuzhào zhē dé zhù wǒ liǎnpáng

Zhē bù zhù wǒ yāyì

Měitiān shàngbān xiàbān dōu bèi jǐ dé jiǎo bù zhān de

Suǒyǐ máfan xiān qù bǎo’ān nà biān zuò gè dēngjì

Wǒ bùshì Rockstar gàn ma gēn wǒ pogo

Wǒ bùshì tí xiàn mù’ǒu xiōngdì wǒ wán yōuyōu

I find my way

Wǒ de shēnghuó nǐ bié chāshǒu

Tiānshēng de Idol

Tā yě xūyào zìyóu

Hands up

Nǐ xiǎng jǐn bànfǎ lái dào wǒmen fángjiān guānguāng

Zhè zhǒng zhuàngkuàng suàndé shàng shì bìng rù gāo máng

Wǒmen de dǐkàng què shǐ nǐmen qíngxù gāozhàng

Méi zhìxù dì fàngsì

Chéngjiùle xiànzhuàng

Máfan yuǎnlí wǒmen shēnghuó

Don’t bother

Zhè gǎnjué xiàng shì tǒngle fēngwō

It’s a shacker

Rúguǒ zhēnshi zhèyàng

Xiǎng xiǎng zhí bù zhídé

Chūkǒu shuǐxièbùtōng

Shēnghuó xiàng shì sìmiànchǔgē

TI TA TI TA

Jiǎobù yuè lái yuè jìn

Jīngshén jǐn bēng huángù sìzhōu

Dàodǐ shéi zài huò yì

Wǒ biàn dé duōyí yāyì dé chuǎn bùguò qì

Bōlí diào ài zhè chǎng bóyì

(Xiàng zhǐ dài bǔ de gāoyáng cúnhuó de xīwàng miǎománg)

La

Oh oh

Wǒ bù kěnéng zài huítóu

La

Oh oh

Wǒ zhǐ néng yīzhí wǎng qián zǒu

Rúguǒ zhè zhǒng ài shì méiguī

Nǐ huāxīn dōu shì hēisè

Yǐ ài wèi míng de kuīcè kě wǒ bù huì pèihé

Guīzé bèi ài huǐle

Nǐ pāizhào yòu shì wèihé tángyī xià biànzhí de nèihé

Hé bùnéng fāshēng de bèihài zhě

Tuō xià nà shēn kuàngjià wǒ yěyǒu jiārén yào qiānguà

Nǐ chù pèng dào wǒ de dǐxiàn

Nándào bù huì juédé gāng

I wanna say bùpèi

Wanna run away

Lèi bù lèi zhè shǒu gē sòng gěi

Nǐ nǐmen shìfǒu huì hòuhuǐ

La

Oh oh

Wǒ zhǐ néng yīzhí wǎng qián zǒu

La

Oh oh

Zǒu

Xem toàn bộ
Thu gọn

Ngoài xem lyrics bài hát Tứ Diện Sở Ca do chúng tôi cung cấp bạn có thể xem thêm nhiều thông tin âm nhạc khác tại đây nhé: Xem thêm tại đây.

Trên là toàn bộ thông tin về lời bản nhạc Tứ Diện Sở Ca mà bạn cần tìm rồi nhé. Chúng tôi chúc bạn tìm được thông tin âm nhạc theo ý muốn của mình nha.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề lời bài hát Tứ Diện Sở Ca.

#Tứ #Diện #Sở

Lời bài nhạc Tứ Diện Sở Ca

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi thông tin về bài hát này. Chúc các bạn có những thông tin hữu ích nhất.

Bạn cũng có thể xem thêm nhiều lời bài nhạc hay khác tại đây nha: Xem tại đây

Quang Dũng

Xin chào các bạn, tôi là Quang Dũng, hiện tại tôi là người chuyên cung cấp các dụng cụ chơi nhạc và hợp âm Uy tín - Chính Hãng - Chất Lượng - Giá rẻ. Nếu bạn cần thì hãy liên hệ với tôi nhé

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button