CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hợp âm Guitar cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ trên https://hopamguitar.vn/, khách hàng có thể phải đăng ký với chúng tôi để lấy thông tin cá nhân (e-mail, họ tên, số điện thoại liên lạc…). Tất cả các thông tin phải chính xác và hợp pháp. Hợp âm Guitar không chịu trách nhiệm về luật tiết lộ.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lượt truy cập, bao gồm số trang mà khách đã xem, số liên kết (links) mà bạn nhấp vào, và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối với trang web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà trình duyệt web (browser) mà bạn sử dụng khi truy cập, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và các địa chỉ của trình duyệt bạn đang truy cập.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Hợp âm Guitar thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích thích hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: thư ngỏ, đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin kỹ thuật và bảo mật …

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu khách hàng cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc tự thành viên đăng nhập và hủy bỏ. Thông tin cá nhân còn lại trong mọi trường hợp sẽ được thành viên bảo mật trên máy chủ của heroguitars.com.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG.

  • Thông tin khách hàng được Hợp âm Guitar bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của Hợp âm Guitar. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
    Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Hợp âm Guitar sẽ có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan điều tra để xử lý và thông báo kịp thời.
    Bảo mật tuyệt đối mọi giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn số trong khu vực dữ liệu an toàn cấp 1 của Hợp âm Guitar.
  • Ban quản lý Hợp âm Guitar yêu cầu các cá nhân khi đăng ký / mua hàng là khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân. Điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
  • Ban quản lý Hợp âm Guitar không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng này nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên này cung cấp trong quá trình đăng ký ban đầu là không đúng.